bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Niemczech | „KONTAKTY“ | In polnischer Sprache für Deutschland

Tel. 030 / 324 16 32
Fax: 030 / 357 91 850
webmaster@kontakty.org

1995 – 2024

W sercu Berlina polonijny festyn solidarności, jedności i obecności w Europie

To jedyny dzień w roku, kiedy w Berlinie cały dzień na placu przed ratuszem Reinickendorf powiewają polskie flagi, ze sceny ustawionej na środku rozbrzmiewa polska muzyka i mowa, a w miasteczku polonijnym przed ratuszem polonijne organizacje przedstawiają swoje działania.

W ten dzień Polonia Berlina prezentuje polską kulturę i manifestuje swą jedność. W roku 20-tego jubileuszu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jeszcze głośniej dochodzi do głosu potrzeba pokazania solidarności, jedności i przynależności do Europy z zachowaniem korzeni i związku z Krajem, z którego się wywodzimy.

„RAZEM WE WSPÓLNEJ EUROPIE. 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej”– to hasło tegorocznego festynu, który odwiedziło także wielu niemieckich sąsiadów. Jak co roku festyn objęła patronatem Burmistrz Dzielnicy Reinickendorf Pani Emine Demirbücken-Wegner. Po raz pierwszy w 12-letniej historii tego przedsięwzięcia patronat nad nim przejął Ambasador Polski w Niemczech. Ekselencja Dariusz Pawłoś wspólnie z Panią Burmistrz dokonał uroczystego otwarcia festynu.

Polonijny festyn jest świetną okazją, aby uhonorować osoby, które działają na rzecz Polonii oraz polsko-niemieckiego porozumienia i dobrosiąsiedzkich stosunków. Od 10 lat Zarząd Polskiej Rady Związku Krajowego wyróżnia osoby, które w Berlinie bardzo aktywnie angażują się, aby przekazać i zachować język polski, polską kulturę i tradycje oraz współtworzą pozytywny obraz Polski i Polaków w stolicy Niemiec i przyznaje statuetkę „Najlepszy z najlepszych“. W tym roku wyróżnienie to przyznano Państwu Alinie i Klausowi Leutner.

Małżonkowie Alina i Klaus Leutnerowie zajmują się tragicznym rozdziałem w niemiecko-polskiej historii II wojny światowej i jej ofiarami. Opierając się na faktach historycznych i badając losy poszczególnych ofiar, zainicjowali oni w ciągu 20 lat swojej działalności liczne projekty szkolne. Młodzież z Polski i Niemiec, która bierze w nich udział, poznaje losy ofiar i w ten sposób zdobywa wiedzę o tych tragicznych kartach II wojny światowej. Wspólnie porządkując zapomniane groby i odkrywając miejsca pochówku ofiar obozów konzentracyjnych polscy i niemieccy uczniowie mogli osobiście odkrywać zapomnianą historię obydwu narodów. Państwo Leutner zainicjowali także stowarzyszenia, które na stałe opiekują się tymi miejscami.

Uroczystego przekazania statuetki dokonali w czasie gali „Najlepszy z najlepszych” Pani Burmistrz Emine Demirbücken-Wegner oraz Pan Ambasador RP Pan Dariusz Pawłoś. Galę uświetnili dostojni goście przybyli na polonijny festyn. Z Polski przyjechali: Poseł RP Pan Paweł Masełko, Senatorowie RP: Pan Beniamin Godyla, Pan Wojciech Ziemniak. Berlin reprezentowali gospodarze dzielnicy, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Reinickendorf, Pani Sevda Boyraci oraz Radna Dzielnicy, Pani Julia Schrod-Thiel, Kierownik Referatu ds. Środowiska i Ruchu Drogowego.

Pani Alicja Brzan-Kloś z Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach i członek Rady Krajowej przywiozła życzenia od Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.

Festyn „Dzień Polonii w Berlinie” stwarza możliwość, aby zaprezentować w stolicy Niemiec piękno polskiej ziemi i jej zróżnicowaną i bogatą kulturę oraz polskie tradycje. Przez cały dzień w miasteczku polonijnym prezentowały się polonijne organizacje i polskie instytucje, które działają w Berlinie. Do współpracy zaproszono z Polski powiat i miasto Kędzierzyn-Koźle, aby reprezentowały region opolszczyzny. Na scenie występowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte. Młodzi adepci morscy w przepięknych mundurach marynarskich zaprezentowali musztrę orkiestry i dali wspaniały koncert starndardów światowych. Występ ten przypadł do gustu berlińskiej publiczności. Długo oklaskiwała młodych marynarzy i prześliczne mażonetki. Nie mniej oklasków zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Komorno”, przybyły z powiatu Kędzierzyn-Kożle. Zaprezentowali wiązankę tańców narodowych i tańców śląskich. Polonez – taniec wpisany na listę UNESCO- wykonany w przepięknych strojach z epoki Księstwa Warszawskiego podbił serca Polonii.

W tym roku początek festynu należał do dzieci z teatru „Bez Paniki”- PTS „Oświata”. Przygotowały one przepiękne przedstawienie o smokach i potworach. W niedzielne przedpołudnie na scenie występowało wiele dziecięcych i młodzieżowych zespołów z Berlina: zespół folklorystyczny „Krakowiacy”, zespoły muzyczne „RJO-Schulband” oraz Primo-Levi-Gymnasium „LEVITATION”, a także Diakonia Flagowa SNE św. Bartłomieja PMK w Berlinie. Dynamicznie i twórczo zaprezentowała się młodzież z Polski i Niemiec wspólnie świętując Dzień Polonii w Berlinie. Popołudnie należało do polonijnych zespołów znanych od dawna berlińskiej publiczności: „BLOODY KISHKA“, „GRIT-IN-GEARS“, „Meine Lieblingsband“, „New Voice System”. Gwiazda wieczoru: zespół „Przekora – TRIBUTE TO KORA” przekonał polonijną publiczność do wspólnego śpiewania przebojów „Maanam”, które rozbrzmiewały do późna i wraz z flagami polskimi i unijnymi zawładnęły Berlinem w ten majowy wieczór.

O dobre humory zadbali także polonijni restauratorzy: Polskie Bistro z Tempelhof, sklepy „U Zosi” oraz Polskie Delikatesy z Witenau. Specjały polskiej kuchni wybinie smakowały polskiej i niemieckiej publiczności. Opiekę medyczną zapewniła berlińska Malteser. Opiekę medialną nad impezą przejąło Radio Cosmo, miesięcznik „Kontakty”, Blog Polonia, Polonia Viva oraz Telewizja Internetowa Polska 360.

Projekt współfinasowany został ze środków Pełnomocnika Rządu Federalnego ds.Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec, Ambasadę RP w Berlinie ze środków polonijnych MSZ oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Szczególne podziękowania od Polonii Berina należą się Grupie Cedrób S.A., największemu polskiemu producentowi mięsa drobiowego i wieprzowego oraz wędlin i pasz za wsparcie dla naszego programu kulturalnego. W imieniu Zarządu Polskiej Rady w Berlinie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz wolontariuszom, animatorom, moderatorom i artystom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu festynu Dzień Polonii 2024, a publiczności za wierną obecność.

Małgorzata Tuszyńska – Kohn

Udostępnij post:

Interesujące artykuły

Najnowsze wydanie - czerwiec 2024