bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Niemczech | „KONTAKTY“ | In polnischer Sprache für Deutschland

Tel. 030 / 324 16 32
Fax: 030 / 357 91 850
webmaster@kontakty.org

1995 – 2024

Zapraszamy do przegladania najnowszego wydania

Kontakty

Miesięcznik polskojęzyczny KONTAKTY to pismo numer 1 wśród ponad 140- tysięcznej Polonii berlińskiej. KONTAKTY ukazują się w Berlinie od 1995 roku.

Rozprowadzane są regularnie oraz nieodpłatnie w 15.000 nakładzie, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. KONTAKTY są dostępne w polsko-niemieckich instytucjach na terenie całego Berlina, praktykach lekarskich, kancelariach prawniczych oraz na stacjach benzynowych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.
Zawierają rzetelne i obiektywne informacje o problemach i wydarzeniach szczególnie ważnych dla Polonii berlińskiej, serwisy agencyjne z Polski, wiadomości gospodarcze, turystyczne i kulturalne oraz publicystykę.

KONTAKTY reklamują polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, udzielają porad, informują o nowościach i zmianach prawnych.

KONTAKTY są obecne na wszystkich międzynarodowych targach takich jak Grüne Woche, Internationale Tourismus Messe oraz na konferencjach organizowanych przez Wydział Handlowy , Ambasadę RP w Niemczech, Instytut Polski, Polską Organizacje Turystyczną, Wspólnotę Polska i polsko-niemieckie stowarzyszenia.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Oferujemy Państwu powierzchnię reklamową w „KONTAKTACH” oraz miejsce na artykuły przygotowane o Państwa firmie (tzw. art. sponsorowane).

Posiadamy następującą ofertę cenową:

  • ogłoszenia drobne i towarzyskie do 25 słów – 17,00 €, za każde następne słowo 0,50 €
  • ogłoszenia ekspresowe w internecie do 25 słów – 15,00 € za miesic edycji
  • ogłoszenia ramkowe: 1 cm2 – 1,50 € + 19 % MwSt. (czarno-białe)
  • ogłoszenia ramkowe: 1 cm2 – 1,90 € + 19 % MwSt. (kolor)
  • ogłoszenia na stronie 3 i ostatniej: 1 cm2 – 2,50 € + 19% MwSt.
  • artykuł sponsorowany: 1 cm2 – 1,00 € + 19% MwSt.
 

Udzielamy rabatu za ogłoszenia ramkowe przy płatności do 7 dni i ukazaniu się co najmniej przez

  • 3 miesiące – 5%
  • 6 miesięcy -10%
  • 12 miesięcy -15%
 

Reklamy zlecone do opracowania przez grafika „Kontaktów” płatne 30 €. Treść ogłoszenia lub reklamy prosimy dostarczyć do 20-tego każdego miesiąca. „KONTAKTY” – ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Informator

Berliński Informator Polonijny, to roczna książeczka formatu A5, wydawana systematycznie od 1998 roku. Nakład 10 tys. sztuk, rozprowadzany jest bezpłatnie, podobnie jak miesięcznik KONTAKTY.

Informacje i reklamy zawarte w Informatorze od 25 lat spełniają rolę przewodnika w codziennym życiu polskojęzycznym mieszkańców Berlina, Brandenburgii i okolic.

Znajdziesz w nim organizacje polonijne, instytucje, usługi, pomoc prawną i medyczną, naukę, oferty turystyczne i wiele innych.

Jeżeli interesuje Państwa reklama w Informatorze 2024 zapraszamy do współpracy.

Najnowsze wydanie - kwiecień 2024