bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Niemczech | „KONTAKTY“ | In polnischer Sprache für Deutschland

Tel. 030 / 324 16 32
Fax: 030 / 357 91 850
webmaster@kontakty.org

1995 – 2024

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada

Mam zarówno wcześniejsze, jak i w ostatnim czasie wystawione- według nowego wzoru- świadectwa pracy, które są dokładniejsze, bo podają coroczne zarobki. Zastanawiam się, czy je również przedłożyć, jako uzupełnienie już przedłożonych, czy poprzestać już na tych starych?

Najczęstsze problemy w trakcie wyjaśniania własnego konta rentowego i w rezultacie zaliczenia polskiej wysługi lat pracy powstają poprzez nieprzemyślane, jak sugeruje pytanie, przedkładanie wszystkich posiadanych świadectw pracy lub możliwych pozostałych dokumentów. W wypadku posiadanych kilku różnych świadectw jest zwykle tak, że zawierają one nie te same, często wręcz rozbieżne dane, które nie dają się ocenić w świetle tutejszych wymogów jednolicie, bo są one po prostu różne. Ma to miejsce w szczególności przy częstej zmianie stanowisk zatrudnienia, wtedy, kiedy starsze świadectwo podaje pierwsze i ostatnie zatrudnienie, pomijając wszystkie kolejne, późniejsze natomiast podaje przykładowo co drugie stanowisko. W sumie niemożliwe jest w takiej sytuacji ustalenie pełnego przebiegu procesu pracy, gdyż brak jest możliwości odtworzenia pełnego stanu stanowisk, jak i dokładnych dat poszczególnych angaży. Stąd wychodzi niepełna i niekorzystna decyzja, która nie zadowala zainteresowanego. Nawet jeśli jedno świadectwo pracy zawiera pełną listę zatrudnień, drugie natomiast tylko wybrane, jest to uważane za wzajemnie ze sobą sprzeczne i poddawane w wątpliwość ze skutkiem negatywnym dla zainteresowanego.

Wniosek z tego taki, że trzeba przeprowadzić solidny i jednolity, a zarazem pełny dowód przebiegu procesu pracy, bo to jest podstawą prawidłowego zrekonstruowania życiorysu ubezpieczeniowego poprzez zastosowanie właściwej, porównywalnie dopasowanej taryfy i grupy kwalifikacyjnej. Należy zatem unikać przedkładania niespójnej dokumentacji

Co do uogólnionego z konieczności zapytania i w braku wglądu do dokumentów w celu analizy oraz ich porównania, to niemożliwe jest podanie indywidualnego rozwiązania. Stwierdzić można jedynie, że podane coroczne zarobki, wpisywane do obowiązujących od początku lat dziewięćdziesiątych zaświadczeń RP 7, nie mają żadnego znaczenia przy przyznawaniu tutejszych taryf.

Otrzymuję rentę chorobową (Erwerbsminderungsrente), która została mi przyznana terminowo do 2020 roku. Jednocześnie dostałam ostatnio wezwanie na kontrolę lekarską w 2017 roku. Czy to może oznaczać, że renta może być mi odebrana?

W trakcie rozmowy okazuje się, że pytająca jest w posiadaniu legitymacji inwalidzkiej (Schwerbehindertenlegitimation) i po dokładnym zacytowaniu pisma z Versorgungsamt z wyznaczeniem daty kontroli lekarskiej, że chodzi o zbadanie słuszności względnie wysokości przyznanego stopnia inwalidztwa.

Poza rodzajem rent chorobowych jak Erwerbsminderungsrente (Voll- wzgl. Teilrente) istnieje także renta inwalidzka dla niepełnosprawnych, posiadających legitymację dla niepełnosprawnych ze stopniem co naj- mniej 50 procent,o którą w tym przypadku jednak nie chodzi.

Helena Surmack radca prawny,

tel. 02115 – 800 80 30, wt-cz 10:00-18:00, pt – 10:00-14:00

Udostępnij post:

Interesujące artykuły

Dni baloniarstwa w lipcu. Podróże statkiem powietrznym

Prekursorskiej próby wzniesienia balonu wypełnionego jedynie gorącym powietrzem, dokonał w 1709 roku Bartholomeo Lourenco de Gusmao. Był on kapelanem nadwornym portugalskiego król Jana V. Od tej chwili, balony jako statki powietrzne nazywamy „portugalkami” lub „Bartolkami”, od imienia ich twórcy.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia wakacyjne

Wakacje są okresem planowanym najczęściej już wiele miesięcy naprzód, a także wyczekiwanym z niecierpliwością. Staranne zaplanowanie wycieczki wymaga wielu przygotowań: wybieramy ubrania, zastanawiamy się nad kupnem nowego sprzętu, który wydaje nam się niezbędny lub przydatny.

Czytaj więcej
Najnowsze wydanie - lipiec 2024