bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Niemczech | „KONTAKTY“ | In polnischer Sprache für Deutschland

Tel. 030 / 324 16 32
Fax: 030 / 357 91 850
webmaster@kontakty.org

1995 – 2024

Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada

Uważam, że jestem stratna na ustaleniu wartości polskiej wysługi lat pracy w stosunku do tego co miałabym w Polsce. Tam miałabym co dwa lata sanatorium, tutaj mam 15 euro na dzień.

Poza tym poszufladkowano nas do pięciu grup kwalifikacyjnych, a ja jako 23-letnia pracowałam jako z-ca kierownika wydziału handlu urzędu miasta, a potem w Orbisie z udziałem w zysku?

W wypadku zbyt niskiego zaliczenia polskiej wysługi lat, należy sprawdzić czy nie odbiega ono od ustalonych w tym celu norm ustawowych, czy też od obowiązującej wykładni. Jeśli zainteresowana prowadziła sama, jak można przypuszczać, odwołanie, które nie odniosło oczekiwanego skutku, musiało ono odbiegać od obowiązujących w tym zakresie reguł i w związku z tym nie mogło przynieść poprawy. Istnieje zatem potrzeba fachowego sprawdzenia, na ile wymienione stanowisko pracy szło w parze z posiadanym wykształceniem oraz tego, czy zastosowana w decyzji rentowej branża gospodarcza, czy też administracyjna jest optymalna.

Pracuję tutaj dwa lata, składki rentowe są potrącane i teraz otrzymałam kwestionariusze z tutejszego zakładu rentowego. Czy naprawdę muszę wypełniać taki kwestionariusz DRV, skoro rentę będę pobierać z ZUS?

Wobec przynależności Polski do Unii Europejskie obowiązują przepisy unijne, które regulują załatwianie spraw rentowych przez zakład rentowy kraju miejsca stałego pobytu. Nie oznacza to, że cała renta będzie wypłacana właśnie przez ten zakład, ale to, że obydwa zakłady rentowe muszą mieć wszystkie dane całego życiorysu rentowego, również z tego drugiego kraju. Potrzebne jest to właściwego obliczenia renty według odmiennych przepisów rentowych obowiązujących w każdym z nich. Dlatego konieczne jest wypełnienie otrzymanego formularza, tak aby niemiecki DRV, który w przyszłości będzie przecież płacił rentę za tutaj przepracowane lata, mógł według tutaj obowiązujących przepisów obliczyć poprawnie rentę, która tutaj jest czy będzie świadczona, z uwzględnieniem wszystkich faktów i danych z całego życiorysu ubezpieczeniowego, które są różnie traktowane w obu systemach.

Jak będzie wyglądało przejście na rentę, skoro pracuję tutaj cztery lata i odprowadzam pieniądze do fiskusa?

Istotnym pytaniem jest tutaj, czy były odprowadzane składki rentowe do zakładu rentowego, gdyż wniosek o rentę ma szanse jedynie w przypadku odprowadzania takich składek i osiągnięciu w sumie co najmniej pięciu lat stażu pracy w Niemczech.

Płacenie podatku nie jest jednoznaczne z odprowadzaniem składek rentowych.

Mąż pobierał przez długi okres zasiłek chorobowy, po czym przeszedł na pełną rentę chorobową. Jestem zdziwiona, że jej wysokość jest znacznie niższa, bo o przeszło 150 euro, aniżeli zasiłek chorobowy. Dlaczego tak jest, skoro informowano mnie, że renta będzie miała podobną wysokość ?

Bardzo częstym powodem niezadowolenia z wysokości otrzymanej renty w stosunku do oczekiwanej, w szczególności w wypadku wcześniejszych na ogół z oczywistych względów – rent chorobowych, jest znany współczynnik wcześniejszego przejścia na rentę, który powoduje potrącenie 0,3 procenta za każdy miesiąc wyprzedzenia regularnego wieku rentowego. W wypadku renty chorobowej maksymalna wartość potrącenia wynosi 10,8 procenta.

Mogą w grę wchodzić także dalsze przyczyny obniżenia wysokości renty, tak jak to się dzieje na przykład w wypadku uzyskiwania dodatkowych zarobków, przekraczających dozwoloną wysokość. W końcu może zdarzyć się także niekiedy pomyłkowe zaniżenia renty, pomimo ustania dorabiania poprzez niesłuszne przedłużanie zarachowania, w wyniku niezweryfikowanego poślizgu w kolejno następującym roku.

Stąd wynika zalecenie niezbędnego fachowego sprawdzenia prawidłowości naliczenia wysokości renty chorobowej.

Helena Surmack radca prawny

Udostępnij post:

Interesujące artykuły

Najnowsze wydanie - czerwiec 2024