bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Niemczech | „KONTAKTY“ | In polnischer Sprache für Deutschland

Tel. 030 / 324 16 32
Fax: 030 / 357 91 850
webmaster@kontakty.org

1995 – 2024

Warto wiedzieć: co CO2 ma wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i finansami

Innowacje technologiczne i polityka klimatyczna. Wyzwania i szanse. Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych wyzwań współczesności. Choć nauka dostarcza coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, ich wdrażanie często napotyka bariery polityczne i ekonomiczne.

Polityka klimatyczna musi nadążać za postępem technologicznym, by móc efektywnie wykorzystywać dostępne narzędzia w walce z globalnym ociepleniem.

Nowoczesne materiały pochłaniające gazy cieplarniane

Naukowcy opracowali porowaty materiał, który skutecznie wychwytuje CO2 i sześciofluorek siarki, główne gazy cieplarniane odpowiedzialne za globalne ocieplenie. Materiał ten charakteryzuje się wysoką stabilnością w wodzie, co czyni go szczególnie obiecującym w zastosowaniach przemysłowych. To istotny krok naprzód w walce ze zmianami klimatycznymi, ponieważ pozwala na efektywniejsze usuwanie szkodliwych substancji z atmosfery.

Firma Climeworks uruchomiła w Islandii największą na świecie instalację wychwytującą CO2 z powietrza. Instalacja „Mammoth” jest zdolna do filtrowania 36 000 ton CO2 rocznie, wykorzystując energię geotermalną. Mimo wysokich kosztów technologii, firma dąży do ich obniżenia, planując dalszy rozwój podobnych instalacji na całym świecie. Ta technologia ma ogromny potencjał w redukcji emisji, ale potrzebuje odpowiedniego wsparcia politycznego, aby mogła się rozwijać na większą skalę.

Nanogenerator prądu z dwutlenku węgla

Australijscy naukowcy opracowali nanogenerator prądu, który przekształca dwutlenek węgla w energię elektryczną. Choć wydajność tej technologii wynosi obecnie tylko 1%, jej dalszy rozwój może przyczynić się do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nanogenerator prądu to przykład, jak innowacyjne technologie mogą zmieniać nasze podejście do energetyki, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie badawcze i finansowe.

Beton jako pochłaniacz CO2

Brytyjski startup Seratech opracował nowatorską metodę produkcji betonu z dodatkiem oliwinu, minerału zdolnego do wiązania CO2. Dzięki temu beton nie tylko nie przyczynia się do wzrostu stężenia CO2 w atmosferze, ale wręcz je zmniejsza. Ta innowacyjna technologia pokazuje, że nawet w sektorze budowlanym można wdrażać proekologiczne rozwiązania, które mają realny wpływ na poprawę stanu środowiska.

Polityka a innowacje

Pomimo dostępności zaawansowanych technologii ich wdrożenie na szeroką skalę często napotyka na bariery polityczne i ekonomiczne. Wsparcie polityczne jest kluczowe dla przyspieszenia procesu wdrażania innowacji. Polityka klimatyczna powinna koncentrować się na wsparciu finansowym dla badań i rozwoju – zapewnienie funduszy na dalsze badania nad nowymi technologiami oraz ich optymalizację jest niezbędne, aby mogły one osiągnąć komercyjny sukces.

Tworzenie przepisów, które będą sprzyjały wdrażaniu nowych technologii, takich jak ulgi podatkowe czy subsydia, może znacząco przyspieszyć proces transformacji. Powinna ona skupiac się również na edukacji i świadomości społecznej. Przykładem mogą być kampanie edukacyjne zwiększające świadomość na temat dostępnych technologii i ich korzyści. Mogą one pomóc w budowaniu społecznego poparcia dla ich wdrażania.

Potencjalne bariery i sposoby ich przezwyciężania

Wdrożenie nowych technologii często napotyka na opór ze strony różnych grup interesów, które obawiają się zmian lub utraty zysków. Przemysł paliw kopalnych, na przykład, ma potężne lobby, które może blokować legislację promującą odnawialne źródła energii. Z drugiej strony, niewystarczające inwestycje w infrastrukturę mogą opóźniać rozwój nowych technologii.

Aby przezwyciężyć te bariery, politycy muszą współpracować z naukowcami, przedsiębiorcami i społeczeństwem obywatelskim. Wymaga to nie tylko odpowiednich regulacji, ale również zmiany sposobu myślenia i podejścia do innowacji. Konieczne jest stworzenie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi technologii, który będzie obejmował wsparcie finansowe, edukację i promowanie najlepszych praktyk.

Przykłady udanych inicjatyw politycznych

Niektóre kraje już podjęły znaczące kroki w kierunku wspierania innowacji klimatycznych.

Dania i Niemcy są liderami w dziedzinie energii odnawialnej dzięki agresywnym politykom subsydiującym energię wiatrową i słoneczną. Te kraje pokazują, że zdecydowane działania polityczne mogą przynieść realne korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki.

Rola międzynarodowych porozumień

Międzynarodowe porozumienia takie jak Porozumienie Paryskie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu globalnej polityki klimatycznej. Te porozumienia tworzą ramy, które zachęcają kraje do podejmowania działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna, ponieważ zmiany klimatyczne są problemem globalnym, który wymaga wspólnych działań.

Konkluzja

Obecna polityka klimatyczna często nie nadąża za tempem postępu technologicznego, mimo że rozwiązania adekwatne do potrzeb są już dostępne. Podobnie jak w świecie ubezpieczeń i finansów, gdzie istnieją odpowiednie i pasujące do nas rozwiązania oraz możemy mieć dostęp do skutecznych narzędzi.

Kluczem jest ich właściwe wykorzystanie oraz wsparcie polityczne. Działania oparte na wiedzy i innowacjach są nie tylko możliwe, ale wręcz niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Wykorzystanie dostępnych technologii oraz odpowiednie wsparcie polityczne może przynieść realne korzyści dla naszej planety, przyczyniając się do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Tym felietonem staram się pokazać, że rozwiązania adekwatne do potrzeb są w zasięgu ręki, zarówno w technologii, jak i polityce. Wystarczy odpowiednio się doinformować, sięgnąć do właściwych źródeł i podejść do problemów z otwartym umysłem, aby zmieniać świat na lepsze.

Bartosz Drajling Finanzdienstleistungen 

Berlin-Wilmersdorf Tel. 01511 8666 445 Fax 030 92109905 E-Mail: drajling.finanz@web.de

Udostępnij post:

Interesujące artykuły

Dni baloniarstwa w lipcu. Podróże statkiem powietrznym

Prekursorskiej próby wzniesienia balonu wypełnionego jedynie gorącym powietrzem, dokonał w 1709 roku Bartholomeo Lourenco de Gusmao. Był on kapelanem nadwornym portugalskiego król Jana V. Od tej chwili, balony jako statki powietrzne nazywamy „portugalkami” lub „Bartolkami”, od imienia ich twórcy.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia wakacyjne

Wakacje są okresem planowanym najczęściej już wiele miesięcy naprzód, a także wyczekiwanym z niecierpliwością. Staranne zaplanowanie wycieczki wymaga wielu przygotowań: wybieramy ubrania, zastanawiamy się nad kupnem nowego sprzętu, który wydaje nam się niezbędny lub przydatny.

Czytaj więcej
Najnowsze wydanie - lipiec 2024