bezpłatne czasopismo polonijne ukazujące się w Niemczech | „KONTAKTY“ | In polnischer Sprache für Deutschland

Tel. 030 / 324 16 32
Fax: 030 / 357 91 850
webmaster@kontakty.org

1995 – 2024

Bitwa pod Grunwaldem: Polacy zawsze pamiętają

Bitwa pod Grunwaldem rozegrana została przez wojska polskie i krzyżackie, dnia 15 lipca 1410 roku. Na polach polskiej wioski Grunwald, stoczono zatem największą w historii średniowiecznego Starego Kontynentu bitwę, pomiędzy siłami dowodzonymi przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi, pod dowództwem polskiego króla Władysława Jagiełły.

Atak krzyżackiej jazdy

Wspomniana wielka średniowieczna bitwa, rozpoczęta się późnym przedpołudniem poprzez atak krzyżackiej konnej jazdy. Jak nie trudno się domyśleć, atak ten został odepchnięty w zażartej walce przez wojska króla Jagiełły w kierunku niedalekiego gęstego lasu. Gdy ruszyły w stronę wojsk polskich krzyżackie ciężkie hufce, wpadły one w wilcze doły wykopane przez nich samych. Gdy jako pierwsza flanka ruszyła litewska lekka jazda księcia Witolda, szybko ona przedostała się dalej, sprawnie omijając wspomniane wilcze doły. Tym samym manewr ten, umożliwił Polakom dokonanie pierwszego starcia. Podczas tego incydentu, został zapędzony przez Polaków do pobliskiego lasu korpus Krzyżaków. Fakt ten umożliwił zatem przeprowadzenie decydującego ataku lekkiej jazdy księcia Witolda, przy pomocy ukrytej w zaroślach piechoty.

Ośmiogodzinny bój

Bój lipcowy, rozegrany na polach Grunwaldu, był totalnym zaskoczeniem dla wojsk krzyżackich. Wyszkoleni taktycznie Polacy, nigdy nie dali się zepchnąć do defensywy, a prowadząc sukcesywne ataki, zdobyli sobie przewagę na polu bitwy. Zwycięstwo naszego króla dodatkowo podkreśla zdolności militarne Polaków, a także umiejętności dowódcze Jagiełły, który odtąd mienił się największym dowódcą militarnym Europy.

Wynik bitwy

Wynik grunwaldzkiej bitwy miał zasadniczy wpływ na europejskie układy polityczne. Ostatecznie załamał on potęgę nie tylko militarną zakonu krzyżackiego, ale przy okazji wyniósł dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych i najpotężniejszych. Jak podają historycy, sukces polskich chorągwi i im sprzymierzonych, zadecydował o postawie polskiego króla i znaczeniu Polski. Po wspomnianej bitwie, nastąpił powolny upadek znaczenia zagranicznych wojsk zaciężnych zakonu krzyżackiego. Ogromna dysproporcja sił polskich i krzyżackich spowodowała, że niektóre wojska zaciężne zakonu, nawet nie chciały przybyć pod Grunwald sądząc, że zanim one dojadą to mistrz krzyżacki rozprawi się z chorągwiami polskimi. Fakt ten też był wymierny, w stronę polskiego zwycięstwa.

Co uczynił polski król

Szlachetny gest króla Władysława Jagiełły, który kazał odnaleźć zwłoki Ulricha von Jungingena i nakazał by odesłać je z honorami do Malborka, dodatkowo, podniósł znaczenie Polski.

Polacy 614 lat po bitwie

Pamiętając o tym wielkim zwycięstwie Polski nad szerzącym zło i wszelkie zagrożenie zakonem krzyżackim, do dnia dzisiejszego chcąc uczcić ten fakt odwiedzają liczne wystawy dotyczące polskiego oręża i polskich militariów z czasów doby średniowiecznej. Redakcja Kontaktów, wybrała się zatem do Tarnowa, aby tam w Muzeum Polskiego Oręża wspomnieć czas polskiego zwycięstwa w dniu 15 lipca 1410 roku.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Udostępnij post:

Interesujące artykuły

Dni baloniarstwa w lipcu. Podróże statkiem powietrznym

Prekursorskiej próby wzniesienia balonu wypełnionego jedynie gorącym powietrzem, dokonał w 1709 roku Bartholomeo Lourenco de Gusmao. Był on kapelanem nadwornym portugalskiego król Jana V. Od tej chwili, balony jako statki powietrzne nazywamy „portugalkami” lub „Bartolkami”, od imienia ich twórcy.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia wakacyjne

Wakacje są okresem planowanym najczęściej już wiele miesięcy naprzód, a także wyczekiwanym z niecierpliwością. Staranne zaplanowanie wycieczki wymaga wielu przygotowań: wybieramy ubrania, zastanawiamy się nad kupnem nowego sprzętu, który wydaje nam się niezbędny lub przydatny.

Czytaj więcej
Najnowsze wydanie - lipiec 2024